Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

Јавне набавке

10. Одлука о измени уговора о јавној набавци - ископ рова за полагање цеви.
9. Одлука о измени оквирног споразума о јавној набавци добара - превоз камена.
8. Одлука о измени оквирног споразума о јавној набавци добара - камен за санацију путева
7. Јавна набавка велике вредности електричне енергије, број: 404-1-2/17. Позив и конкурсна документација.
1. Јавна набавка мале вредности грађевинског материјала. Позив и Конкурсна документација.
1.1. Јавна набавка мале вредности грађевинског материјала. Измена конкурсне документације.
1.2. Јавна набавка мале вредности грађевинског материјала. Одговор на постављено питање.
1.3. Јавна набавка мале вредности грађевинског материјала. Обавештење о закљученом Уговору.
2. Јавна набавка мале вредности ротационе лампе са носачем ротације. Позив и конкурсна документација.
2.1. Јавна набавка мале вредности ротационе лампе са носачем ротације. Одговор на постављено питање.
2.2. Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности ротационе лампе са носачем ротације.
2.3. Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности ротационе лампе са носачем ротације.
3. Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-1/2016. Позив и Конкурсна документација.
3.1. Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-1/2016. Обавештење-поништење.
4. Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-2/2016. Позив и Конкурсна документација - 18.02.2016.
4.1. Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-2/2016.  Одговор на постављено питање. - 22.02.2016.
4.2.  Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-2/2016. Одлука  - 29.02.2016.
        4.3.  Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-2/2016. Обавештење о закљученом уговору - 18.03.2016.