Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

Избори за одборнике Скупштине града Београда

Поводом одржавања избора за одборнике Скупштине града Београда расписаних за 16. март 2014. године,

до закључења бирачког списка, односно до 28. фебруара  2014. године у 24,00 часа, грађани се могу обратити Управи  градске општине Сопот  за УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ГРАД БЕОГРАД, ради провере да ли су уписани у бирачки списак који се води за територију општине  Сопот  и да ли су уписани подаци тачни (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

Такође, до закључења бирачког списка,  односно до 28. фебруара 2014. године у 24,00 часа, грађани могу од Управе градске општине Сопот захтевати доношење решења на којима се заснивају  промене у бирачком списку (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку). Од проглашења изборне листе подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац те изборне листе или лице које он овласти и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани ( тачка 5. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

Од закључења бирачког списка, односно од 28. фебруара 2014. године у 24,00 часа, све до 72 часа пре избора, односно 12. марта 2014. године у 24,00 часа, Министарство правде и државне управе доноси решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (члан 10. Закона о јединственом бирачком списку). 

До 22. фебруара 2014. године у 24,00 часа, односно 5 дана пре закључења бирачког списка, грађани могу поднети захтев да се у БИРАЧКИ СПИСАК УПИШЕ ПОДАТАК ДА ЋЕ БИРАЧ НА ПРЕДСТОЈЕЋИМ ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ ГЛАСАТИ ПРЕМА МЕСТУ БОРАВИШТА У ЗЕМЉИ, ОДНОСНО ПРЕМА ИЗАБРАНОМ МЕСТУ ГЛАСАЊА (члан 15. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 8. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

До 22. фебруара 2014. године у 24,00 часа, односно 5 дана пре закључења бирачког списка, бирачи који имају боравиште у иностранству преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије могу поднети захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак ДА ЋЕ НА ПРЕДСТОЈЕЋИМ ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ, као и да бирачи који имају боравиште у иностранству МОГУ ПРЕКО ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОГ ПРЕДСТАВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОДНЕТИ ОПШТИНСКОЈ, ОДНОСНО ГРАДСКОЈ УПРАВИ ПО МЕСТУ ЊИХОВОГ ПРЕБИВАЛИШТА У ЗЕМЉИ ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ПОДАЦИМА КОЈИ СУ О ЊИМА УПИСАНИ У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК (члан 16. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 8. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку)

Проверу о упису у бирачки списак можете извршити на адреси  http://www.drzavnauprava.gov.rs/electoralroll.php

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Снежана Стојановић - Кандић