Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

Изградња надземног вода 35 kV "Раља - Сопот"

..ЕПС Дистрибуција“ је отпочела радове на изградњи надземног 35 kV вода који повезује трафостанице ,,Раља“ и ,,Сопот“. Предвиђена вредност инвестиције од око 150 милиона динара обезбедиће да се на траси дугој 5,4 километара буде постављено 86 челичних стубова.

Претходно је извршена велика реконструкција трафостанице 110/35/10 kV ,,Раља“, што је био предуслов за даљу изградњу 35kV мреже на шумадијском подручју београдске дистрибуције. Том приликом је повећана расположива снага трафостанице и повећан број извода за прикључење нових потрошача у насељима Раља, Сопот, Врчин, Дучина и Пударци.

Квалитет испоруке електричне енергије је овим значајно побољшан, али се цело то подручје и даље напаја из једног правца. Тако, у случају хаварије сви потрошачи остају у ,,мраку“ док екипе не отклоне квар пошто нема могућности да се напоје из другог правца. Изградњом 35 kV надземног вода ,,Раља-Сопот“ овај проблем ће бити решен, јер ће бити обезбеђен алтернативни правац напајања.

Нови далековод ће бити специфичан због увођења најсавременијих техничких решења. Наиме, на конзумном подручју београдске дистрибуције, по први пут ће се градити вод са слабоизолованим проводницима, у складу са новом техничком препоруком ЕПС-а. Ново решење јесте скупље, али ће се ова инвестиција врло брзо исплатити кроз смањене трошкове одржавања. По први пут ће се, у складу са интерним стандардима, постављати челични стубови, карактеристични по томе што у основи заузимају мало простора, а поцинковани су и подесни за одржавање. Новина је, такође, да је надземни вод испројектован за монтажу телекомуникационог вода. Успостављање телекомуникационе везе овим иновативним решењем омогућиће бољу управљивост и поузданост рада дистрибутивне мреже, кварови ће се лоцирати и отклањати брже.

Завршетак радова предвиђен је за почетак 2017.године, и тада ће већ становници ширег подручја општине Сопот имати обезбеђен још виши ниво испоруке електричне енергије.

IMG 9417 IMG 9419 IMG 9424 IMG 9426