Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

Избори 2017 - обавештење грађанима

Обавештавају се грађани који имају бирачко право, да се до закључења бирачког списка односно до 17.03.2017. године у 24,00 часа, могу обратити Управи градске општине Сопот ради провере да ли су уписани у бирачки списак који се води за територију општине Сопот и да ли су уписани подаци тачни.

Од закључења бирачког списка односно од 18.03.2017. године па до 29.03.2017. године у 24 часа, односно до 72 часа пре дана одржавања избора, бираче у бирачки списак уписује Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Oд проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац изборне листе, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу потребни докази.

Бирачи са пребивалиштем на територији општине Сопот који имају боравиште у иностранству,  могу најкасније  5 дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 11.03.2017. године, преко дипломатско-конзуларног представништа Републике Србије, поднети Управи градске општине Сопот захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за председника Републике гласати у иностранству.

Грађани који желе да гласају по месту боравишта, могу најкасније до 11.03.2017. године, поднети захтев Управи градске општине Сопот да се у бирачки списак упише податак да ће гласати према месту боравишта.

Увид, упис, брисање, исправка и допуна бирачког списка вршиће се у згради градске општине Сопот, Космајски трг 5 на првом спрату канцеларија број 40, у времену од 7,00 до 15,00 часова сваког радног дана.

Увид у бирачки списак грађани могу извршити и електронским путем на  интернет страници градске општине Сопот www.sopot.org.rs и Министарства државне управе и локалне смоуправе, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.