Телефон: 011 825 11 55

Служба за друштвене делатноси

ЛОКАЦИЈА ТЕЛЕФОН ЛОКАЛ
Спрат I
8251-211
112
Соба 30
РАДНО ВРЕМЕ
7:00 - 15:00
ПАУЗА
9:30 - 10:00

ОПИС ПОСЛА СЛУЖБЕ

Води се управни поступак и доносе решења о признавању својства РВИ, МВИ, права на породичну инвалиднину, цивилну инвалиднину, права на месечно новчана примања и сва остала права у складу са законском регулативом. У Служби се води посебна евиденција и врши исплата предвиђена у складу са законом.

Служба обавља и послове везане за статус избеглица и расељених лица у складу са законом и инструкцијама Комесаријата за избеглице и Владе Републике Србије.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пружање информација о раду удружења ратних и мирнодопских војних инвалида.