Телефон: 011 825 11 55

Одсек за имовинско-правне послове

ЛОКАЦИЈА ТЕЛЕФОН ЛОКАЛ
Спрат I
8251-211
116

Соба 38 а

 8251-033
РАДНО ВРЕМЕ
7:00 - 15:00
ПАУЗА
9:30 - 10:00

ОПИС ПОСЛА ОДСЕКА
Решавање по предлозима за експропријацију непокретости, заштита, очување и евиденција имовине градске општине, послови у вези отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине, решава по захтевима за поништај правноснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта, решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње односно последњу измену решења донео надлежни орган градске општине, припрема уговора о закупу и откупу стана, обавља стручне послове за потребе комисије за враћање земљишта.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
Одсек из свог делокруга даје потребне информације и правне савете око начина решавања имовинских односа, прима на записник усмено саопштење и поднеске.
У овом Одсеку грађани могу добити детаљне информације о слободним грађевинским парцелама које се дају у закуп за потребе изградње стамбених и пословних објеката.

Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Списак документа које можете извадити у служби за имовинско-правне послове можете погледати на следећој страни.