Телефон: 011 825 11 55

Одсек за инспекцијске послове

ЛОКАЦИЈА ТЕЛЕФОН ЛОКАЛ
Спрат I
8251-211
110
Соба 26
   

 
РАДНО ВРЕМЕ
7:00 - 15:00
 
ПАУЗА
 
9:30 - 10:00
 
 
ОПИС ПОСЛА ОДСЕКА
 
Одсек обавља послове грађевинске и комуналне инспекције. Грађевинска инспекција врши инспекцијски надзор над објектима по одобрењу локалне самоуправе, ради по пријави грађања, ради на откирвању бесправне градње и преузимање потребних мера. Комунална инспекција врши контролу стања комуланих објеката, контрола комуналних услуга, старање о јавним и зеленим порвшинама, налагање мера на одржавању улица, локалних и некатегорисаних путева, поштовање пијачног реда и свих осталих послова у складу са одлукама.
 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Сваког радног дана од 7 до 8 часова инспектори су у канцеларији а пријаве грађана се упућују преко писарнице Општинске управе градске општине Сопот.
 
 
План рада грађевинске инспекције за 2017. годину можете преузети овде.