Телефон: 011 825 11 55

Одсек за инспекцијске послове

ЛОКАЦИЈА ТЕЛЕФОН ЛОКАЛ
Спрат I
8251-211
110
Соба 26
   

 
РАДНО ВРЕМЕ
7:00 - 15:00
 
ПАУЗА
 
9:30 - 10:00
 
 
ОПИС ПОСЛА ОДСЕКА
 
Одсек обавља послове грађевинске и комуналне инспекције. Грађевинска инспекција врши инспекцијски надзор над објектима по одобрењу локалне самоуправе, ради по пријави грађања, ради на откирвању бесправне градње и преузимање потребних мера. Комунална инспекција врши контролу стања комуланих објеката, контрола комуналних услуга, старање о јавним и зеленим порвшинама, налагање мера на одржавању улица, локалних и некатегорисаних путева, поштовање пијачног реда и свих осталих послова у складу са одлукама.
 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Сваког радног дана од 7 до 8 часова инспектори су у канцеларији а пријаве грађана се упућују преко писарнице Општинске управе градске општине Сопот.
 
 
План рада грађевинске инспекције за 2018. годину можете преузети овде.
План рада комуналне инспекције за 2018. годину можете преузети овде.