Телефон: 011 825 11 55

Вртић

 

Дечји вртић
"Наша радост"
Кнеза Милоша 16, Сопот
Teл. 011/8251-038

Дечји вртић у Раљи
Teл. 011/8257-014

Дечји вртић у Малој Иванчи
Тел. 011/8253-390