Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 30.09.2014. године, на основу члана 18.Статута  градске општине Сопот („Службени лист града Београда“,бр.45/2008, 12/2010 и 36/13), донела је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

Покреће се  иницијатива  код Скупштине града Београда за доношење одлуке којом ће уредити право јавне својине градске општине на покретним и непокретним стварима неопходним за рад органа и организација градске општине, у складу са чланом 18.став 3.Закона о јавној својини и чланом 74.став 11.Статута града Београда.

У недељу, 28.09.2014. године у Цркви у Поповићу одржана је пета Смотра црквеног беседништва.

Овогодишња тема беседе била је „Срби светитељи.“ Беседници који су учествовали на смотри су Никола Милошевић-ђакон из шабачке Епархије, Горан Аврамовић-теолог и вероучитељ, Велибор Мартиновић-теолог и вероучитељ и Жељко Петровић-студент Богословског факултета.

Поводом обележавања стогодишњице почетка Првог светског рата, у недељу 28.09.2014. године, одржана је вожња олдтајмера кроз Шумадију.

Караван, од 30 возила, предвођен Бором Настасићем, председником Олдтајмер клуба из Београда, посетио је и нашу општину. Први олдтајмери су стигли испред зграде општине Сопот у 9.30 часова и задржали су се до 12.30 часова.

У улици Кнеза Милоша у Сопоту на државном путу IIА реда са ознаком пута 150, преко сопотске реке се налази мост на ком су пре две године настала значајна оштећења која онемогућавају одвијање безбедног саобраћаја. Наиме, хоризонтални главни носачи који држе конструкцију су попуцали и довели до улегнућа моста.

Градска општина Сопот се, имајући у виду хитност поступања у санацији насталих оштећења, обратила надлежним органима како би се извршила изградња новог моста.