Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

У среду, 22. октобра 2014. године у 18 часова, у оквиру музичког програма, у Центру за културу Сопот одржаће се концерт камерне музике Србије и Европе за виолончело и клавир. На програму су дела српских и европских композитора различитих епоха која изводе Душан Стојановић, виолончело и Радмила Стојановић, клавир.

Истог дана, са почетком у 19 часова, у оквиру пројекта "Сопот си ти", одржаће се трибина и изложба фотографија, на којој ће се представити успешан пољопривредни произвођач Милан Марковић из Малог Пожаревца.

У циљу унапређења безбедности саобраћаја и што бољег регулисања и управљања саобраћајним токовима, Дирекција за путеве града Београда је у сарадњи са JП „Дирекцијом за изградњу општине Сопот“ поставила двадесет знакова „STOP“ на територији Градске општине Сопот. Извођач радова било је ЈКП „Београд пут“. 

Знакови су постављени у месним заједницама Сопот и Рогача, односно у месним заједницама где је проток саобраћаја највећи. У месној заједници Сопот саобраћајни знак „STOP“ постављен је на шеснаест локација на којима овај знак раније није постојао и то у улицама које су означене као ургентне за решавање првенства пролаза (локације погледати на слици 1).

 

Градска општина Сопот у сарадњи са библиотеком "Милован Видаковић" из Сопота расписује II књижевни конкурс за најбоља остварења у области поезије и кратке прозе.

Услови конкурса:
- Један аутор доставља највише једну песму или један прозни текст.
- На конкурсу могу учествовати сви заинтересовани грађани.
- Радови се достављају у три примерка, под шифром, с тим што се решење шифре (име и презиме аутора, адреса или школа, број телефона) доставља у посебној коверти уз рад. На коверти обавезно навести за коју област се конкурише - поезија или проза, ученици до 15 година или одрасли аутори.

У суботу, 1. новембра 2014. године, с почетком у 16 часова, у великој сали Центра за културу Сопот, биће одржан Девети сабор фрулаша.

Као и претходних година очекује нас богат културно-забавни програм, уприличен такмичењем око 40 такмичара из целе Србије у јуниорској и сениорској конкуренцији.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 30.09.2014. године, на основу члана 18.Статута  градске општине Сопот („Службени лист града Београда“,бр.45/2008, 12/2010 и 36/13), донела је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

Покреће се  иницијатива  код Скупштине града Београда за доношење одлуке којом ће уредити право јавне својине градске општине на покретним и непокретним стварима неопходним за рад органа и организација градске општине, у складу са чланом 18.став 3.Закона о јавној својини и чланом 74.став 11.Статута града Београда.