Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

Градска општина Сопот у сарадњи са библиотеком "Милован Видаковић" из Сопота расписује II књижевни конкурс за најбоља остварења у области поезије и кратке прозе.

Услови конкурса:
- Један аутор доставља највише једну песму или један прозни текст.
- На конкурсу могу учествовати сви заинтересовани грађани.
- Радови се достављају у три примерка, под шифром, с тим што се решење шифре (име и презиме аутора, адреса или школа, број телефона) доставља у посебној коверти уз рад. На коверти обавезно навести за коју област се конкурише - поезија или проза, ученици до 15 година или одрасли аутори.

У суботу, 1. новембра 2014. године, с почетком у 16 часова, у великој сали Центра за културу Сопот, биће одржан Девети сабор фрулаша.

Као и претходних година очекује нас богат културно-забавни програм, уприличен такмичењем око 40 такмичара из целе Србије у јуниорској и сениорској конкуренцији.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 30.09.2014. године, на основу члана 18.Статута  градске општине Сопот („Службени лист града Београда“,бр.45/2008, 12/2010 и 36/13), донела је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

Покреће се  иницијатива  код Скупштине града Београда за доношење одлуке којом ће уредити право јавне својине градске општине на покретним и непокретним стварима неопходним за рад органа и организација градске општине, у складу са чланом 18.став 3.Закона о јавној својини и чланом 74.став 11.Статута града Београда.

У недељу, 28.09.2014. године у Цркви у Поповићу одржана је пета Смотра црквеног беседништва.

Овогодишња тема беседе била је „Срби светитељи.“ Беседници који су учествовали на смотри су Никола Милошевић-ђакон из шабачке Епархије, Горан Аврамовић-теолог и вероучитељ, Велибор Мартиновић-теолог и вероучитељ и Жељко Петровић-студент Богословског факултета.