Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

Традиционални, 79-и по реду, међународни пољопривредни сајам у Новом Саду ове године се одржава у периоду од 12.05. до 18.05.2012. године, у времену од 09.00-18.00 часова.

Најзначајнији део сајамске понуде чини присуство земље-партнера, пољопривредна механизација, производи прехрамбене индустрије, затим  Национална изложба стоке и на крају  оцењивање квалитета производа.

Због великог интересовања, пре свих сопотских пољопривреника,  Градска општина Сопот је  организовала групну посету новосадском сајму, с тога су у среду 16.05. два аутобуса пошла из Сопота пут Новог Сада, где су остали до поподневних часова.

Градска општина Сопот је  улагањем у изградњу гасоводне мреже током 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 године, постигла такав резултат који се огледа у покривености готово читаве територије Општине  овим инфраструктурним системом. 2008. године изграђено је 10.388 м мреже, 2009. године око 3.000 м, 2010. године 8.278м, 2011. године 803 м. Наставком радова на потпуној покривености гасоводном мрежом читаве територије градске општине Сопот у прва четири месеца 2012. године изведено је радова на око  320 метара.

Изражено у збиру изграђено је приближно 23.000 метара (23 км) гасоводне мреже у периоду од 2008. године до маја 2012 године, као и девет мерно регулационих станица, тако да  је градска општина Сопот једна од ретких која има изграђену гасоводну мрежу до свих 16 месних заједница на њеној територији, на коју је прикључено преко 1000 корисника.

Изградња канализационе мреже у општини Сопот у петогодишњем периоду изведена је у Сопоту и Раљи а укупно је изграђено 2.525 метара (2,5км) канализационе мреже. У 2008. години изграђено  је 1.025 метара, у 2009. години 500 метара, у 2010.години 105 метара, и у 2011. години 895 метара канализационе мреже.

У петогодишњем периоду извођења радова на улицама и путевима, градска општина Сопот се може похвалити покривеношћу готово читаве територије Општине мрежом путева са тврдом подлогом, асфалтом или каменом. Такође, радовима су обухваћена и уређења око јавних површина објеката од општег интереса за грађане, као и асфалтирања  паркинга ,игралишта и тротоара.

Изражено у квантитативним показатељима у периоду од 2008. до прве половине 2012. године укупно је у оквиру области путева, јавних површина око капела, месних заједница, платоа, игралишта, паркинга, тротоара изведено  земљаних радова на путевима 230 км, насуто путева каменом 230 км, а радова на асфалтирању изведено је  укупно око 80 км на путевима и око 72.000м2 асфалтираних јавних површина,тротоара,паркинга,игралишта.

У 2008. години изведено је више од 60 километара радова на насипању путева каменом као и земљаних радова. Асфалтирано је 55 км путева и улица као и око 11.000 м2 платоа, игралишта, тротоара и других јавних површина .

У 2009. години  земљани радови као и радови на насипању путева каменом изведени су на око 98 километара, а асфалтирано је око 12 км путева и улица, као и око 26.000 м2 платоа, јавних површина, паркинга, тротоара, игралишта.

Радовима на изградњи,адаптацији и санацији објеката од општег интереса за грађане градске општине Сопот обухваћен је велики број објеката у свим Месним заједницама током периода од 2008. године  до 2012. године.

У циљу обезбеђења услова за несметано и безбедно одвијање спортских активности извођени су радови на великом броју игралишта и то како на школским игралиштима тако и на великим фудбалским игралиштима и малим игралиштима.Игралишта су ограђена, постављена је расвета, постављени су кошеви и голови, извршено је обележавање терена, изграђени потпорни зидови, као и трибине на великом броју игралишта. Такође, како у појединим Месним заједницама као и код школа нису постојала адекватна игралишта у протеклом периоду је покренута и завршена њихова изградња, као што је школско игралиште на Тресијама.

Радови на зградама Месних заједница извођени су у складу са приоритетима и неопходношћу обављања истих, па су у складу са изнетим вршене реконструкције зграда, извођени радови на фасадама, замени столарије. Такође, изграђена је зграда у Рогачи која ће се састојати од библиотеке, сале за ловце, вртића и једног локала. Реконструисана је и зграда у Малом Пожаревцу у којој  су смештени амбуланта, вртић, месна канцеларија и библиотека.

Изградња и реконструкција водоводне мреже, на територији градске општине Сопот, извођена је на основу захтева грађана као и потребе текућег одржавања водоводне мреже. Вршена је замена целих мрежа или делова мрежа у зависности од дотрајалости исте. У петогодишњем периоду укупно је изграђено и реконструисано 50.300 метара ( око 50 км) водоводне мреже.

У 2008. години изграђено је и реконструисано 20.000 метара водоводне мреже, у 2009.години 12.000 метара, у 2010. години 8.000 метара, а у 2011. години око 9.000 метара водоводне мреже. У 2012. години настављено је са радовима на даљој изградњи и реконструкцији овог инфраструктурног система и изведено је око 1.300 метара радова.

Такође, у протеклом периоду Општина је улагала и у изградњу бунара којима се водом снабдева територија градске општине Сопот. У том смислу  значајна је чињеница да у 2012. години на територији градске општине Сопот постоји 11 бунара, а којих је пре само пет године било два, као и два резервоара( Сопот и Тресије), капацитета 3000 м3. Квалитет воде, редовно контролише градски Завод за заштиту здравља, што гарантује исправност воде за пиће, коју користе грађани и привреда,  на територији градске општине Сопот.

Градске власти започеле су планирање изградње водовода Београд - Макиш - Младеновац још 1981. године и тада прогнозирале делимичан завршетак радова до 1983. године, а потпуни завршетак изградње до 1985. године, међутим,чињеница је да  изградња наведеног водовода стоји  већ дужи низ  година без значајног помака код Бегаљичког брда. Од завршетка овог регионалног водовода зависи коначно решење проблема водоснабдевања грађана и привреде у Сопоту и осталим општинама, као и уједначавање цена воде на подручју Града.