Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

Одсек за привреду, пољопривреду, туризам и заштиту животне средине Градске општине Сопот организује посету 85. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду у петак 18. маја 2018. године.

Превоз и улазнице су бесплатни.

Позивају се заинтересовани грађани да пријаву изврше позивом на  број 011/ 8251 - 211 локал 111.

Завршено је асфалтирање пута Мали Пожаревац - Дражањ, у дужини од 1000 метара,  који представља кључну саобраћајницу у повезивању са суседном општином Гроцка.

Пут финансирају ЈП "Путеви Србије" и Град Београд, на иницијативу Градске општине Сопот, извођач радова је предузеће "Шумадија пут".

M.P Draz 1 M.P Draz 4 M.P Draz 2 M.P Draz 3 M.P Draz 5

Након окончаних радова на припреми за асфалтирање пута Ђуринци - Поповић, уследило је и само асфалтирање. Предметни пут је асфалтиран у дужини од 4600 метара и ширини од 5 метара.

На тај начин ће месна заједница Поповић најкраћом саобраћајницом бити повезана са месном заједницом Ђуринци, поред чега ће и осталим грађанима бити олакшан долазак до наплатне рампе Мали Пожаревац са једне и веза са другим деловима општине Сопот са друге стране. Новоизграђени пут допринеће и развоју пољопривреде као и стварању услова за изградњу. 

Djur Pop 1 Djur Pop 2 Djur Pop 3 Djur Pop 4

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 23.03.2018.године на основу чл. 36.Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/16), чл.30. Одлуке о промени оснивачког акта- Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Сопот“ бр.020-27/16-IV од 4.10.2016.године, чл. 18.Статута градске општине Сопот („Сл.лист града Београда“, бр. 45/08, 12/10 и 36/13) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Сопот“, Сопот бр. 020-12/2018-IV од 23.03.2018.године, објављује оглас о јавном конкурсу

-       за избор директора Јавног комуналног предузећа „Сопот“ Сопот на период од четири године.