Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

Градску општину Сопот посетила је делегација гостију из Македоније из месне заједнице Сопот, општина Кавадарци.

Делегацију су чинили представници локалних општинских  власти као и представници привреде тог краја надалеко познатог по узгоју винове лозе и винарству. Гости из македонског Сопота посетили су Градску општину Сопот у циљу повезивања и изградњe моста за будућу сарадњу између неколико истоимених места на балканском простору.

- Јавна набавка мале вредности добара путничко комби возило број 404-2-1/2018 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавка велике вредности завршних грађевинско-занатских радова број 404-1-2/2018 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавка велике вредности завршних грађевинско-занатских радова број 404-1-2/2018 - Измена конкурсне документације
- Јавна набавка мале вредности добара електрична енергија број 404-1-1/2018 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавка мале вредности добара комби возило број 404-2-8/2017 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавка мале вредности добара ПВЦ столарија са уградњом број 404-2-7/2017 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавка мале вредности радова радови на ископу рова за полагање водоводних цеви број 404-2-6/2017 - Позив и конкурсна документација 
- Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број 404-2-5/2017 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавка мале вредности добара половно вишенаменско возило број 404-2-4/2017 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавке велике вредности радова на асфалтирању број 404-1-7/17 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавке велике вредности превоз камена број 404-1-6/17 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавке велике вредности камен за санацију путева број 404-1-5/17 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавка мале вредности ископ рова за полагање цеви број 404-2-3/17  - Позив и конкурсна документација.
- Одлука о измени уговора о јавној набавци - ископ рова за полагање цеви.
- Одлука о измени оквирног споразума о јавној набавци добара - превоз камена.
- Одлука о измени оквирног споразума о јавној набавци добара - камен за санацију путева
- Јавна набавка велике вредности електричне енергије, број: 404-1-2/17. Позив и конкурсна документација.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Јавна набавка мале вредности грађевинског материјала. Позив и Конкурсна документација.
1.1. Јавна набавка мале вредности грађевинског материјала. Измена конкурсне документације.
1.2. Јавна набавка мале вредности грађевинског материјала. Одговор на постављено питање.
1.3. Јавна набавка мале вредности грађевинског материјала. Обавештење о закљученом Уговору.
2. Јавна набавка мале вредности ротационе лампе са носачем ротације. Позив и конкурсна документација.
2.1. Јавна набавка мале вредности ротационе лампе са носачем ротације. Одговор на постављено питање.
2.2. Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности ротационе лампе са носачем ротације.
2.3. Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности ротационе лампе са носачем ротације.
3. Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-1/2016. Позив и Конкурсна документација.
3.1. Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-1/2016. Обавештење-поништење.
4. Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-2/2016. Позив и Конкурсна документација - 18.02.2016.
4.1. Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-2/2016.  Одговор на постављено питање. - 22.02.2016.
4.2.  Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-2/2016. Одлука  - 29.02.2016.
        4.3.  Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-2/2016. Обавештење о закљученом уговору - 18.03.2016.
 

Председник  градске  општине Сопот  угостио је представника Пуховичког Реона Минске области, председника Пуховичког реонског извршног комитета Каралењу Фјодора Петровича. Том приликом, потписан је споразум о сарадњи између наше општине и ове Белоруске области, у циљу развоја међусобне размене искустава у области пољопривреде, туризма, образовања, културе, спорта,  грађевинарства, социјалне политике и других области.

ОДЛУКА О КОНАЧНОЈ ЛИСТИ РЕДА ПРВЕНСТВА КОРИСНИКА ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Комисија за доделу помоћи избеглицама на територији Градске општине Сопот за побољшање услова становања набавком грађевинског материјала, на седници одржаној дана 17.09.2013.године, на основу члана 12. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу помоћи избеглицама на територији Градске општине Сопот за побољшање услова становања набавком грађевинског материјала, члана 10. и 11. Јавног позива за доделу помоћи породицама избеглица на територији Градске општине Сопот за побољшање услова становања набавком грађевинског материјала и пристиглих захтева, донела је

ОДЛУКУ О КОНАЧНОЈ ЛИСТИ РЕДА ПРВЕНСТВА КОРИСНИКА ПОМОЋИ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

1.
1. Цветичанин Никола из Рогаче, Космајска бр. 76
2. Видић Наташа из Сопота, Коче Капетана бр. 25
3. Марић Стојан из Сопота, Коче Капетана бр. 11
4. Миловановић Бојка из Сопота, Љубисава Јеремића бр. 4
5. Лацмановић Пантелија из Дучине, Љубомира Ивковића Шуце бр. 186
6. Карна Илија из Поповића, Милорада М. Марковића бр.106/а
7. Јанковић Добрина из Мале Иванче, 29. Новембра бр. 27

2.

Одлука је коначна.
Број: 020-11/2013-I
датум: 17.09.2013. године
Сопот

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
 Радољуб Јовановић