Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

У петогодишњем периоду извођења радова на улицама и путевима, градска општина Сопот се може похвалити покривеношћу готово читаве територије Општине мрежом путева са тврдом подлогом, асфалтом или каменом. Такође, радовима су обухваћена и уређења око јавних површина објеката од општег интереса за грађане, као и асфалтирања  паркинга ,игралишта и тротоара.

Изражено у квантитативним показатељима у периоду од 2008. до прве половине 2012. године укупно је у оквиру области путева, јавних површина око капела, месних заједница, платоа, игралишта, паркинга, тротоара изведено  земљаних радова на путевима 230 км, насуто путева каменом 230 км, а радова на асфалтирању изведено је  укупно око 80 км на путевима и око 72.000м2 асфалтираних јавних површина,тротоара,паркинга,игралишта.

У 2008. години изведено је више од 60 километара радова на насипању путева каменом као и земљаних радова. Асфалтирано је 55 км путева и улица као и око 11.000 м2 платоа, игралишта, тротоара и других јавних површина .

У 2009. години  земљани радови као и радови на насипању путева каменом изведени су на око 98 километара, а асфалтирано је око 12 км путева и улица, као и око 26.000 м2 платоа, јавних површина, паркинга, тротоара, игралишта.

Радовима на изградњи,адаптацији и санацији објеката од општег интереса за грађане градске општине Сопот обухваћен је велики број објеката у свим Месним заједницама током периода од 2008. године  до 2012. године.

У циљу обезбеђења услова за несметано и безбедно одвијање спортских активности извођени су радови на великом броју игралишта и то како на школским игралиштима тако и на великим фудбалским игралиштима и малим игралиштима.Игралишта су ограђена, постављена је расвета, постављени су кошеви и голови, извршено је обележавање терена, изграђени потпорни зидови, као и трибине на великом броју игралишта. Такође, како у појединим Месним заједницама као и код школа нису постојала адекватна игралишта у протеклом периоду је покренута и завршена њихова изградња, као што је школско игралиште на Тресијама.

Радови на зградама Месних заједница извођени су у складу са приоритетима и неопходношћу обављања истих, па су у складу са изнетим вршене реконструкције зграда, извођени радови на фасадама, замени столарије. Такође, изграђена је зграда у Рогачи која ће се састојати од библиотеке, сале за ловце, вртића и једног локала. Реконструисана је и зграда у Малом Пожаревцу у којој  су смештени амбуланта, вртић, месна канцеларија и библиотека.

Изградња и реконструкција водоводне мреже, на територији градске општине Сопот, извођена је на основу захтева грађана као и потребе текућег одржавања водоводне мреже. Вршена је замена целих мрежа или делова мрежа у зависности од дотрајалости исте. У петогодишњем периоду укупно је изграђено и реконструисано 50.300 метара ( око 50 км) водоводне мреже.

У 2008. години изграђено је и реконструисано 20.000 метара водоводне мреже, у 2009.години 12.000 метара, у 2010. години 8.000 метара, а у 2011. години око 9.000 метара водоводне мреже. У 2012. години настављено је са радовима на даљој изградњи и реконструкцији овог инфраструктурног система и изведено је око 1.300 метара радова.

Такође, у протеклом периоду Општина је улагала и у изградњу бунара којима се водом снабдева територија градске општине Сопот. У том смислу  значајна је чињеница да у 2012. години на територији градске општине Сопот постоји 11 бунара, а којих је пре само пет године било два, као и два резервоара( Сопот и Тресије), капацитета 3000 м3. Квалитет воде, редовно контролише градски Завод за заштиту здравља, што гарантује исправност воде за пиће, коју користе грађани и привреда,  на територији градске општине Сопот.

Градске власти започеле су планирање изградње водовода Београд - Макиш - Младеновац још 1981. године и тада прогнозирале делимичан завршетак радова до 1983. године, а потпуни завршетак изградње до 1985. године, међутим,чињеница је да  изградња наведеног водовода стоји  већ дужи низ  година без значајног помака код Бегаљичког брда. Од завршетка овог регионалног водовода зависи коначно решење проблема водоснабдевања грађана и привреде у Сопоту и осталим општинама, као и уједначавање цена воде на подручју Града.


ОБАВЕШТЕЊЕ  ГРАЂАНИМА

ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА И СКУПШТИНА ГРАДСКИХ ОПШТИНА, РАСПИСАНИХ ЗА 6. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

ИЗЛАГАЊЕ ДЕЛА БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ГРАД БЕОГРАД

До закључења бирачког списка, односно до 20. априла 2012. године у 24,00 часа, грађани се могу обратити Управи  градске општине Сопот  за УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ГРАД БЕОГРАД, ради провере да ли су уписани у бирачки списак који се води за територију општине  Сопот  и да ли су уписани подаци тачни (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У БИРАЧКОМ СПИСКУ ЗА ГРАД БЕОГРАД

До закључења бирачког списка,  односно до 20. априла 2012. године у 24,00 часа, грађани могу од Управе градске општине Сопот захтевати доношење решења на којима се заснивају  промене у бирачком списку (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку). Од проглашења изборне листе подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац те изборне листе или лице које он овласти и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани ( тачка 5. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

Поштовани суграђани, Управа Градске општине Сопот вам жели Срећне Новогодишње и Божићне празнике. 
Пуно здравља, среће и успеха у Новој години.
 

cestitka