Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

Изградња и реконструкција водоводне мреже, на територији градске општине Сопот, извођена је на основу захтева грађана као и потребе текућег одржавања водоводне мреже. Вршена је замена целих мрежа или делова мрежа у зависности од дотрајалости исте. У петогодишњем периоду укупно је изграђено и реконструисано 50.300 метара ( око 50 км) водоводне мреже.

У 2008. години изграђено је и реконструисано 20.000 метара водоводне мреже, у 2009.години 12.000 метара, у 2010. години 8.000 метара, а у 2011. години око 9.000 метара водоводне мреже. У 2012. години настављено је са радовима на даљој изградњи и реконструкцији овог инфраструктурног система и изведено је око 1.300 метара радова.

Такође, у протеклом периоду Општина је улагала и у изградњу бунара којима се водом снабдева територија градске општине Сопот. У том смислу  значајна је чињеница да у 2012. години на територији градске општине Сопот постоји 11 бунара, а којих је пре само пет године било два, као и два резервоара( Сопот и Тресије), капацитета 3000 м3. Квалитет воде, редовно контролише градски Завод за заштиту здравља, што гарантује исправност воде за пиће, коју користе грађани и привреда,  на територији градске општине Сопот.

Градске власти започеле су планирање изградње водовода Београд - Макиш - Младеновац још 1981. године и тада прогнозирале делимичан завршетак радова до 1983. године, а потпуни завршетак изградње до 1985. године, међутим,чињеница је да  изградња наведеног водовода стоји  већ дужи низ  година без значајног помака код Бегаљичког брда. Од завршетка овог регионалног водовода зависи коначно решење проблема водоснабдевања грађана и привреде у Сопоту и осталим општинама, као и уједначавање цена воде на подручју Града.


ОБАВЕШТЕЊЕ  ГРАЂАНИМА

ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА И СКУПШТИНА ГРАДСКИХ ОПШТИНА, РАСПИСАНИХ ЗА 6. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

ИЗЛАГАЊЕ ДЕЛА БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ГРАД БЕОГРАД

До закључења бирачког списка, односно до 20. априла 2012. године у 24,00 часа, грађани се могу обратити Управи  градске општине Сопот  за УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ГРАД БЕОГРАД, ради провере да ли су уписани у бирачки списак који се води за територију општине  Сопот  и да ли су уписани подаци тачни (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У БИРАЧКОМ СПИСКУ ЗА ГРАД БЕОГРАД

До закључења бирачког списка,  односно до 20. априла 2012. године у 24,00 часа, грађани могу од Управе градске општине Сопот захтевати доношење решења на којима се заснивају  промене у бирачком списку (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку). Од проглашења изборне листе подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац те изборне листе или лице које он овласти и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани ( тачка 5. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

Поштовани суграђани, Управа Градске општине Сопот вам жели Срећне Новогодишње и Божићне празнике. 
Пуно здравља, среће и успеха у Новој години.
 

cestitka

Фудбалско игралиште у Раљи је опремљено новим објектом, трибинима дужине 40 метара са шест редова које омогућавају да око 500 гледалаца квалитетније  прати  фудбалске утакмице.

Такође, на рукометном игралишту, које се налази поред фудбалског, започето је са изградњом трибина у дужини од око 40 метара и четири реда које ће примити  око 350 љубитеља  спортских  дешавања.

Од 01. до 20. октобра 2011. године 18 инструктора и 135 пописивача спровели су попис становништва на територији Градске општине Сопот.
Према првим прелиминарним резултатима пописа становнишвтва на подручју Градске општине Сопот живи  21.390 становника.
Први резултати пописа показују да на подручју Градске општине Сопот није било значајнијих осцилација у броју становника у односу на период од пре 10 година (21.650 становника) и што је од најважиније, нарочито ако се узме у обзир општи негативни тренд у земљи,  постоји минималан пад броја становника.