Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

Завршено је асфалтирање пута Мали Пожаревац - Дражањ, у дужини од 1000 метара,  који представља кључну саобраћајницу у повезивању са суседном општином Гроцка.

Пут финансирају ЈП "Путеви Србије" и Град Београд, на иницијативу Градске општине Сопот, извођач радова је предузеће "Шумадија пут".

M.P Draz 1 M.P Draz 4 M.P Draz 2 M.P Draz 3 M.P Draz 5

Након окончаних радова на припреми за асфалтирање пута Ђуринци - Поповић, уследило је и само асфалтирање. Предметни пут је асфалтиран у дужини од 4600 метара и ширини од 5 метара.

На тај начин ће месна заједница Поповић најкраћом саобраћајницом бити повезана са месном заједницом Ђуринци, поред чега ће и осталим грађанима бити олакшан долазак до наплатне рампе Мали Пожаревац са једне и веза са другим деловима општине Сопот са друге стране. Новоизграђени пут допринеће и развоју пољопривреде као и стварању услова за изградњу. 

Djur Pop 1 Djur Pop 2 Djur Pop 3 Djur Pop 4

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 23.03.2018.године на основу чл. 36.Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/16), чл.30. Одлуке о промени оснивачког акта- Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Сопот“ бр.020-27/16-IV од 4.10.2016.године, чл. 18.Статута градске општине Сопот („Сл.лист града Београда“, бр. 45/08, 12/10 и 36/13) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Сопот“, Сопот бр. 020-12/2018-IV од 23.03.2018.године, објављује оглас о јавном конкурсу

-       за избор директора Јавног комуналног предузећа „Сопот“ Сопот на период од четири године.

Шта је дијабетес?

Дијабетес је хронична незаразна болест коју карактерише смањена продукција инсулина или неадекватан одговор организма на инсулин. Карактеристика ове болести је да почиње тихо и да може трајати а да пацијент нема никаквих симптома. Некада се дијагноза поставља тек када се пацијент јави лекару због компликација које узрокује дијабетес.

Преваленца

У Србији данас по проценама живи 500.000-1.000.000 особа са дијабетесом. Између 250.000-500.000 још нема постављену дијагнозу.

Фактори ризика

Фактори ризика за појаву дијабетеса су: предиспозиција за дијабетес (наследни фактори), стрес, повећани калоријски унос, гојазност, физичка неактивност, брза храна, храна и пиће пуна шећера…

У Градској општини Сопот у месној заједници Ђуринци у току су обимни радови на реконструкцији улице Карађорђева, у дужини од око 1.300м.

Ради безбеднијег одвијања саобраћаја и заштите свих учесника у саобраћају планирано је да се изврши проширење коловоза као и израда тротоара дуж улице Карађорђева ,почев од гробља до улице Слободана Пенезића-Крцуна.

Инвеститор радова је град Београд, а извођач радова је предузеће Шумадијапут д.о.о. из Београда.

Karadjordjeva 1 Karadjordjeva 2 Karadjordjeva 3 Karadjordjeva 4