Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

Градска општина Сопот у сарадњи са библиотеком „Милован Видаковић“ из Сопота расписује Шести књижевни конкурс за најбоља остварења у области поезије и кратке прозе.

Тема конкурса: Сопот - мој завичај

Услови конкурса: Један аутор доставља највише једну песму или један прозни текст. На конкурсу могу учествовати сви заинтересовани грађани.

Радови се достављају у три примерка, под шифром, с тим што се решење шифре (име и презиме аутора, адреса или школа, број телефона) доставља у посебној коверти уз рад. На коверти обавезно навести за коју област се конкурише- поезија или проза, као и да ли су учесници до 11 година, 11-15 година, 15-19 година или одрасли аутори.

Конкурс је отворен од 1. октобра до 30. новембра 2018. године,.

Радове слати на адресу: Библиотека „Милован Видаковић“, улица Космајски трг 7, 11450 Сопот.

Резултати конкурса биће објављени и награде додељене до краја децембра 2018. године.

Донатор конкурса је градска општина Сопот.

Поводом одржавања избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 04. новембар 2018. године, у складу са чланом 47. став 3. Закона о националним саветима националних мањина и чланом 3. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник РС“, бр. 61/2018), упис у посебан бирачки списак врши се искључиво на лични захтев припадника националне мањине, који се својеручно потписан подноси у писаној форми Управи градске општине Сопот, према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица.

У Градској општини Сопот у месној заједници Ђуринци у току су радови на асфалтирању улице Карађорђева, у дужини од око 1.300м.

Ради безбеднијег одвијања саобраћаја и заштите свих учесника у саобраћају извршено је проширење коловоза као и израда тротоара дуж улице Карађорђева, почев од гробља до улице Слободана Пенезића-Крцуна.

Инвеститор радова је град Београд, а извођач радова је предузеће Шумадијапут д.о.о. из Београда.

Karadjordjeva 5 Karadjordjeva 6 Karadjordjeva 7 Karadjordjeva 9